Books Company -Preduzeće za knjigovodstvene usluge     Preduzeće Za Knjigovodstvene Usluge
Knjigovodstvo - Knjigovodstvena Agencija - Knjigovodja - Registracija Firmi
Novi Beograd, Blok 44, TC Piramida III sprat, Jurija Gagarina 151A
Preduzeće Za Knjigovodstvene Usluge
     


   
 
knjigovodstvene usluge
 

Preduzeće za knjigovodstvene usluge
 

Knjigovodstveno preduzeće  Books Company

'BOOKS COMPANY' vodi poslovne knjige za privredna društva i preduzetnike. Po sistemu prostog i dvojnog knjigovodstva, 'BOOKS COMPANY' pruža usluge domaćim i stranim klijentima iz svih domena poslovne delatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, proizvodnja, i dr.)

Sklapanjem ugovora o finansijskom konsaltingu i pružanju knjigovodstvenih usluga, 'BOOKS COMPANY' se obavezuje na pružanje sledećih usluga klijentu:

- Kontiranje knjigovodstvene dokumentacije sa izradom naloga za knjiženje u glavnoj knjizi;

- Evidentiranje i sprovođenje analitičkih prikaza i knjiženje nematerijalnih ulaganja (osnovna sredstva, kupci, dobavljači, roba i ostala zakonom propisana analitika);

- Obračun amortizacije;

- Obra čun PDV-a i podnošenje poreske prijave;-

Izrada završnog računa;

- Obračun zarade zaposlenih radnika sa izradom naloga za plaćanje, kao i izrada M4;

- Vođenje platnog prometa, devizno plaćanje, e-banking;

- Priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih kredita;

- Preuzimanje dokumentacije iz poslovnih prostorija klijenta i distribuiranje iste do nadležnih institucija;

- Zastupanje klijenta ispred poreske inspekcije, inspekcije rada i drugih nadležnih institucija.

 

knjigovodstveno-preduzece-u-Beogradu.

knjigovodstveno-preduzece-beograd

'BOOKS COMPANY'

svojim klijentima nudi i širok spektar ostalih usluga koje su neophodne u cilju boljeg, bržeg i uspešnijeg poslovanja, uključujući:

- Kompletna registracija i zatvaranje radnji i preduzeća.

- Prijave i odjave radnika.

- Overa zdravstvenih knjižica.

- Upis radnog staža.

 

 

NAŠI KVALITETI
- Garantujemo kompletnu uslugu visokog kvaliteta.
- Snosimo odgovornost za ispravnost poslovnih knjiga.
- Pružamo i više od knjigovodstva – pravno savetovanje i usmeravanje, kao i uslugu simultanog, konsekutivnog i pisanog prevođenja
i sudske overe za engleski i kineski jezik.
- U korak sa promenama i razvojem oblasti u kojima pružamo usluge, neprekidno ulažemo u stručno usavršavanje, informacionu tehnologiju i pravno-finansijski konsalting prilagođen potrebama svakog klijenta.
- Mi smo Vaš pouzdan poslovni partner na koga možete uvek računati !

 

knjigovodstvevih-usluge

 

CENE USLUGE
Cene usluga formiramo u skladu sa obimom Vašeg poslovanja i trenutnom ekonomskom i tržišnom situacijom.

STRUKTURA ZAPOSLENIH
- Knjigovođe za dvojno knjigovodstvo;
- Knjigovođe za prosto knjigovodstvo;
- Računovođa-blagajnik;
- Operater za obračun plata;
- Sekretarica
- Kuriri
- Prevodilac
- Advokat

Preduzeće za knjigovodstvene usluge

'BOOKS COMPANY' d.o.o.
Preduzeće Za Knji
govodstvene Usluge
Novi Beograd, Blok 44, TC Piramida III sprat, Jurija Gagarina 151A - Tel/Fax: 2157-860, 318-5019, 2285-232, 2285-210